Presenteren: de kinderen zoeken hun plekje in de klasgroep


In deze tweede fase gaan de kinderen op zoek naar hun rol binnen de klasgroep. Kinderen zoeken aansluiting bij elkaar en gaan op zoek waar en hoe ze zich veilig voelen. Tijdens deze fase kunnen er onderlinge conflicten optreden omdat het het kan gebeuren dat meerdere kinderen eenzelfde rol willen innemen. Op deze pagina deel ik mijn werkbundels rond pesten en conflicthantering in de klas. Ideaal om met je leerlingen te spreken over ruzies/plagen/pesten.

Omgaan met conflicten in de klas en op school - eerste en tweede graad
Opzoekopdracht rond conflicten en pestgedrag - derde graad