Normeren: de klasgroep maakt regels en afspraken


Tijdens de derde fase van de gouden weken worden er afspraken gemaakt en krijgt elk kind zijn eigen taak binnen de klasgroep. Belangrijk hierbij is dat de leerkracht zijn/haar eigen normen en waarden overdraagt op de leerlingen, maar dat er daarnaast ook ruimte is voor de inbreng van de leerlingen. Maak samen met jouw leerlingen duidelijke afspraken. Leg uit waarom deze afspraken nodig zijn en welke sancties er aan vasthangen bij het overtreden van de regels. Op deze pagina vind je een inspiratiebundel om de regels samen met de leerlingen op te stellen. Je vindt ook gevisualiseerde takenbordkaartjes terug zodat de leerlingen zien wat hun taak in de klas is. Ten slotte maakte ik ook actiekaartjes met gedragingen. Hoe deze werken, lees je in het bestand zelf.

Inspiratiebundel - regels opstellen
Takenbordkaartjes
Actiekaarten - goed gedrag stimuleren