Deel 3 - kunnen we het lerarentekort oplossen?

Gepubliceerd op 28 augustus 2022 om 18:18

Voor dit deel van de blog baseer ik me graag op een artikel dat ik tegenkwam op VRT Nieuws waarin directeurs 10 voorstellen doen om het lerarentekort tot het minimum te beperken. Klik hier om het artikel te openen. In het artikel komen de volgende voorstellen aan bod:

 

  1. Extra vergoeding voor leerkrachten die fulltime werken.

  2. Een jaar betaalde stage tijdens de opleiding.

  3. Verschillende lerarendiploma's: assistent, bachelor en master

  4. Een leraar én een assistent voorzien in elke klas.

  5. Tot 20 jaar anciënniteit voor zij-instromers.

  6. Externe hulpverleners, zoals logopedisten, kunnen ook leerkracht worden.

  7. Onbeperkt bijverdienen voorafgaand aan het rustpensioen.

  8. Alle niet-ingevulde vervangingen omzetten in punten of werkingstoelagen.

  9. Een ongekleurde personeelsenveloppe.

  10. Ondersteuning voor de directie.

 

Op mijn Instagrampagina vroeg ik aan mijn volgers om hun mening te geven over elk voorstel. Hieruit bleek dat voorstel 1 (extra vergoeding en voorstel 4 (leraar + assistent) de beste voorstellen waren uit de lijst. Voorstel 3 (gradatie in diploma's) was het minst populair. 


«   »