Deel 2 - oorzaken van het lerarentekort

Gepubliceerd op 28 augustus 2022 om 18:21

Het is ondertussen algemeen geweten dat er meerdere oorzaken aan de basis van het lerarentekort liggen. Op 20 augustus plaatste ik op mijn Instagrampagina een poll met de vraag of het lerarentekort bij jou op school merkbaar is. Van de iets meer dan 200 deelnemers reageerde 63% dat het tekort nu al voelbaar is. Dit wil dus zeggen dat er scholen zijn die op 1 september zullen starten met onvoldoende leerkrachten. Er zijn ook scholen die in de problemen zullen komen vanaf er een leerkracht uitvalt wegens ziekte of andere redenen. Ik vroeg uit interesse ook naar de regio's waar de leerkrachten die reageerden les geven. Uit de antwoorden op die vraag kon ik concluderen dat het probleem van het lerarentekort zich niet meer alleen situeert in grootsteden zoals Brussel of Antwerpen, maar dat het echt overal is. En toen ik vroeg naar de oorzaken, kwamen volgende antwoorden het vaakst tevoorschijn:

  1. Er is te weinig respect voor onze job vanuit media en het brede publiek. Mensen krijgen op die manier een verkeerd beeld van het leerkrachtenberoep.

  2. Het onderwijssysteem moet aangepast worden. Er is teveel werkonzekerheid. Beginnende leerkrachten haken hierdoor snel af.

  3. De invulling van de job is te uitgebreid. De focus moet teruggeschroefd worden naar onze passie: lesgeven. Alle bijkomstigheden zorgen voor extra druk.

  4. De opleiding is demotiverend: teveel taken in combinatie met stageperiodes en examens zorgt ervoor dat je 24/7 bezig bent voor school.

«   »