Oefenmaterialen woordenschat


Oefenmaterialen voor anderstalige nieuwkomers om de basiswoordenschat in te oefenen:

  1. Zes kwartetspelen  Ik werkte in dezelfde thema's als de werkbundels die gratis te downloaden zijn via mijn website.

  2. Een gevisualiseerd woordenboek waarin alle basiswoorden uit de werkbundels aan bod komen. Ook de schrijfwijze in schoonschrift komt in dit woordenboek aan bod.

Huiswerkpakket woordenschat


Huiswerkpakket voor anderstalige nieuwkomers. Elke huiswerkbundel bevat steeds 6 afzonderlijke huistaken, met uitzondering van 'het lichaam'. Die bevat maar 4 huistaken.

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuningspakket zinsbouw


Dit ondersteuningspakket is gericht op het begrijpen en vormen van zinnen met anderstalige nieuwkomers. Het pakket bestaat uit volgende materialen:

 

Basiskennis: hoofdletters, leestekens, lidwoorden werkwoorden, 3 themabundels: gevisualiseerde zinnen opschrijven, Inoefenpakket: oefenen op werkwoorden en lidwoorden, Onthoudposters: om op te hangen in de OKAN-klas, Evaluatie: 3 toetsen met focus op lezen en schrijven van zinnen

 


Auditief oefenpakket - PowerPoint


Dit auditief oefenpakket kan gebruikt worden tijdens het aanleren van de Nederlandse taal bij anderstalige nieuwkomers. Ik sprak maar liefst 238 woorden in die beluisterd en herhaald kunnen worden.

BELANGRIJK: deze presentatie bevat geen verwerkingsoefeningen. Hiervoor verwijs ik je graag door naar het auditief oefenpakket dat ik maakte met Prowise

Auditief oefenpakket - Prowise


Online oefenpakket (13 delen) om de basiswoordenschat en basiszinnen in te oefenen met anderstalige nieuwkomers.

  1. Woordenschat: de leerlingen leren de woorden auditief herkennen. Er komen enkele leuke verwerkingsoefeningen aan bod.

  2. Zinnen: extra voor het ondersteuningspakket rond zinnen. Alle zinnen die aan bod komen in dit pakket, worden hier voorgelezen.