Onderstaande oefeningen zouden de anderstalige leerlingen zelfstandig tot een goed einde moeten kunnen brengen. Er is wel een leerkracht nodig die achteraf verbetert en evalueert met de anderstalige leerling.


Getalkaarten
Schrift - letters en getallen
Letterkaarten klinkers en medeklinkers
Letterkaarten twee- en meertekenklanken
Letterkaarten - verwerkingsoefeningen