Begrijpend lezen I


Leesteksten en vragen
Correctiesleutel

Begrijpend lezen II


Werkbundel rond begrijpend lezen met in totaal 5 krantenartikels en 3 interviews die geschreven werden op niveau vijfde leerjaar . Alles werd aangevuld met inhoudelijke vragen waarmee je kan peilen of de leerlingen de inhoud begrijpen.
Inclusief correctiesleutel!