Het ondersteuningspakket is gericht op het begrijpen en vormen van zinnen met anderstalige nieuwkomers. Het pakket bestaat uit volgende materialen:

- Basiskennis: hoofdletters, leestekens, lidwoorden werkwoorden

- 3 themabundels: gevisualiseerde zinnen opschrijven

- Inoefenpakket: oefenen op werkwoorden en lidwoorden

- Onthoudposters: om op te hangen in de OKAN-klas

- Evaluatie: 3 toetsen met focus op lezen en schrijven van zinnen

 

Previews van de materialen uit het ondersteuningspakket


Basiskennis

hoofdletters, leestekens, lidwoorden en werkwoorden

Themabundels

zinnen begrijpen en opschrijven

Oefenpakket

Werkwoorden en lidwoorden

Evaluatie

Thematoetsen

Onthoudposters rond zinsbouw

Om op te hangen in de klas