Het ondersteuningspakket is gericht op het begrijpen en vormen van zinnen met anderstalige nieuwkomers. Het pakket bestaat uit volgende materialen:

- Basiskennis: hoofdletters, leestekens, lidwoorden werkwoorden

- 3 themabundels: gevisualiseerde zinnen opschrijven

- Inoefenpakket: oefenen op werkwoorden en lidwoorden

- Onthoudposters: om op te hangen in de OKAN-klas

- Evaluatie: 3 toetsen met focus op lezen en schrijven van zinnen

 

Previews van de materialen uit het ondersteuningspakket


Basiskennis - hoofdletters, leestekens, lidwoorden en werkwoorden

Themabundels - zinnen begrijpen en opschrijven

Oefenpakket - werkwoorden en lidwoorden

Evaluatie - thematoetsen

Onthoudposters voor in de OKAN-klas