Ondersteuningspakket 1


Na het betalen van het ondersteuningspakket zou je automatisch doorverwezen moeten worden naar een Google Drivepagina waar je ze kan downloaden. Liep er iets mis? Stuur dan een mailtje naar info@meesterwarre.be met een betaalbewijs.

Het ondersteuningspakket is gericht op het begrijpen en vormen van zinnen met anderstalige nieuwkomers. De woordenschat van de eerste 9 werkbundels op mijn website komt aan bod. Het pakket bestaat uit volgende materialen:

- Basiskennis: hoofdletters, leestekens, lidwoorden, werkwoorden

- 3 themabundels: gevisualiseerde zinnen opschrijven

- Inoefenpakket: oefenen op werkwoorden en lidwoorden

- Onthoudposters: om op te hangen in de OKAN-klas

- Evaluatie: 3 toetsen met focus op lezen en schrijven van zinnen

Ondersteuningspakket 2


Na het betalen van het ondersteuningspakket zou je automatisch doorverwezen moeten worden naar een Google Drivepagina waar je ze kan downloaden. Liep er iets mis? Stuur dan een mailtje naar info@meesterwarre.be met een betaalbewijs.

Het ondersteuningspakket is gericht op het begrijpen en vormen van zinnen met anderstalige nieuwkomers. De woordenschat van de laatste 6 werkbundels op mijn website komt aan bod. Het pakket bestaat uit volgende materialen:

- Basiskennis: Bijvoeglijke en zelfstandige NW, voorzetsels en onderwerp

- 3 themabundels: gevisualiseerde zinnen opschrijven

- Evaluatie: 3 toetsen met focus op lezen en schrijven van zinnen

Previews van de materialen uit het eerste ondersteuningspakket


Basiskennis

hoofdletters, leestekens, lidwoorden en werkwoorden

Themabundels

zinnen lezen en schrijven

Oefenpakket

Werkwoorden en lidwoorden

Evaluatie

Thematoetsen

Onthoudposters 

Om op te hangen in de klas

Previews van de materialen uit het tweede ondersteuningspakket


Basiskennis

Zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden, voorzetsels en het onderwerp van een zin. Inclusief verwerkingsoefeningen.

Themabundels

zinnen lezen en schrijven

Evaluatie

Thematoetsen