Voor onderstaande oefenmaterialen is er een begeleidende leerkracht nodig om de anderstalige leerling te ondersteunen.


Oefenmaterialen woordenschat


Twee kwartetspelen, een gevisualiseerd woordenboek en woordzoekers met pictogrammen. Alle woordenschat is gelijklopend met de eerste 9 werkbundels die op mijn website staan.

Bordspelen - versie België


9 thematische bordspelen die gelijklopen met de eerste 9 werkbundels die op mijn website staan. Met deze bordspelen kan de belangrijkste basiswoordenschat op een leuke manier ingeoefend worden.

Bordspelen - versie Nederland


9 thematische bordspelen die gelijklopen met de eerste 9 werkbundels die op mijn website staan. Met deze bordspelen kan de belangrijkste basiswoordenschat op een leuke manier ingeoefend worden.

Gratis inoefenmaterialen


Inoefenpakket basiswoordenschat
Bingo basiswoordenschat
Pictogrammen voor Bingo
Jungle Speed met pictogrammen
Escape room rond basiswoordenschat
Quiz - speluitleg en woorden
Quiz - de pictogrammen
Woordpakketten en dictees per thema