Sintbundel - kleuterklas


Bundel in het thema van Sinterklaas. Rekenoefeningen, taaloefeningen en leuke spelletjes wisselen elkaar af.

Sintbundel - eerste LJ


Bundel met leuke reken-, taal-, en schrijfopdrachten. Alles in het thema van Sinterklaas.

Sintbundel - tweede LJ


Sintbundel met vraagstukken rond geldrekenen, maal- en deeltafels, enz. Ook met taalopdrachten en spelletjes.

Sintbundel - derde LJ


Leuke Sintbundel waarbij reken- en taalopdrachten afgewisseld worden met leuks spelletjes.

Escape room - vierde leerjaar


Lees de uitleg in de afbeelding hieronder. Bij aankoop kan je het draaiboek, de activiteiten + correctiesleutels, de inleidingsbrief en het voortgangsschema + sleutels downloaden. Alle opdrachten zijn op niveau van het vierde leerjaar.

Escape room - derde graad


Lees de uitleg in de afbeelding hieronder. Bij aankoop kan je het draaiboek, de activiteiten + correctiesleutels, de inleidingsbrief en het voortgangsschema + sleutels downloaden. Alle opdrachten zijn op niveau van het vijfde en zesde leerjaar.